Formler för ungefärlig beräkning av IBU

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sökTinseths formel[redigera]

Tinseths formel tar hänsyn till vörtens SG såväl som den icke-linjära extraktionen av beska över tiden.

IBUs = 1.65 * 0.000125^(SG - 1) * ((1 - e^(-0.04 * t)) / 4.15) * ((AA * m * 1000) / V)

  • SG är specifik densitet
  • t är tiden som humlet kokar
  • AA är alfasyran. Om humlens alfasyra är 12% så är AA = 0,12
  • m är mängden humle i gram
  • V är den slutgiltiga volymen i liter


Läs mer på www.realbeer.com/hops/research


Ragers formel[redigera]

U = 0.1811 + 0.1386 * tanh[(t - 31.32) / 18.27]

G = (SG - 1.050)/0.2 omSG > 1.050, annars 0

IBUs = (U * AA * m * 1000) / (V * (1+G))

Parametrarnas förklaring är samma som för Tinseth och tanh är den hyperboliska tangenten.