Förjäsningsgrad

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

Förjäsningsgrad, Eng: Attenuation, är den procentuella andelen av den ursprungliga extrakthalten som jäst ut.

Vissa jästtillverkare anger den teoretiska utjäsningsgraden för respektive jästsort. Oftast ligger utjäsningsgraden mellan 70-80% för de flesta öltyper.

Man skiljer på verklig och skenbar förjäsningsgrad beroende på om man mätt den verkliga eller skenbara extrakthalten i det färdiga ölet.

Den skenbara förjäsningsgraden kan beräknas med formeln: (OG-FG)/OG

Den verkliga förjäsningsgraden är lite mer komplicerad att beräkna. Ju starkare ett öl är desto mer skiljer värdena mellan skenbar och verklig förjäsningsgrad på grund av att alkohol har lägre densitet än vatten.

Enligt "An analysis of brewing techniques" av George & Laura Fix så gäller följande för den verkliga förjäsningsgraden.

  • RDF = (OE - RE ) x 100 / OE
  • RDF = Real degree of fermentation (verklig förjäsningsgrad)
  • OE = Original Extract i Plato
  • RE = Real extrakt, verkligt slutvärde i Plato

AE = Apparent extrakt, dvs FG i Plato

  • RE kan då beräknas approximativt med
  • RE = 0,8192 x AE + 0,1808 x OE

Dvs verkliga förjäsningsgraden i procent är

  • RDF = (OE - (0,8192 x AE + 0,1808 x OE) ) x 100 / OE

OBS gäller för Plato.

Man kan approximera 1 Plato = 4 Öchslegrader för vörtstyrkor upp till ungefär 14 Plato (57 Öchsle) sedan avviker det allt mer (olinjärt) För bättre relation mellan OG och Plato kan man använda

Se även http://www.realbeer.com/spencer/attenuation.html