Original Gravity

Från BryggarWiki
(Omdirigerad från OG)
Hoppa till: navigering, sök

OG, som kommer från engelskans "original gravity", är densiteten hos vörten före påbörjad jäsning.

Ju högre värde på OG desto högre möjlig alkoholhalt kan man uppnå i det färdiga ölet.


Hur kan man räkna ut sitt förväntade OG?

Formel

(Beräkning med Öschle)


OG, °Ö = Förväntad extraktmängd, °Öl / volym,l

Förväntad extraktmängd, °Öl = (Teoretisk extraktmängd, °Öl) ⋅ (utbyte, %)

Teoretisk extraktmängd, °Öl = Σ (Maltvikt, kg ⋅ Teoretiskt Extraktbidrag, °Öl/kg)


Exempel

Receptet har 4.5kg Pale Ale Malt och 0.25kg Crystal malt. Vi har 75% utbyte och 20l förväntad slutvolym.


Teoretisk extraktmängd = (4.5kg ⋅ 300°Öl/kg) + (0.25kg ⋅ 270°Öl/kg) = 1350°Öl + 67,5°Öl = 1417,5°Öl

Förväntat extraktmängd = 1417,5°Öl ⋅ 75% = 1063°Öl

OG = 1063°Öl / 20l = 53°Ö


Vi kan även räkna omvänt och ta reda på hur mycket extrakt vi behöver för ett önskat OG.

Extraktbehov, °Öl = Önskat OG, °Ö ⋅ Önskad slutvolym, l