Jon

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

En jon är en atom eller molekyl där det totala antalet elektroner inte är lika med det totala antalet protoner, vilket ger en positiv eller negativ elektrisk laddning. En anjon är en jon med fler elektroner än protonter, vilket ger jonen en negativ laddning. En katjon har färre elektroner än protoner och har därför en positiv laddning.

Na+ är ett exemplel på en katjon. SO42- är en anjon som har två elektroner mer än antalet protoner i molekylen.