PH

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

pH är ett mått på hur sur, eller basisk, en lösning är. Vattenbaserade lösningar som vid en temperatur på 25 ℃ har ett pH understigande sju (7) anses som sura medan de med pH högre än sju anses vara basiska. När pH är 7,0 så säger man att lösningen är neutral. Vid detta pH är koncentrationen av H3O+ lika stor som koncentrationen av OH i rent vatten.

Ofta används H+ som synonym för H3O+.

In ölbryggningen jobbar man lämpligen med ett pH under 7. Detta gäller till exempel för mäskningen och lakningen. I den senare tillsätter vissa mjölksyra för att hålla ner pH. Om pH stiger så ökar risken för att laka ut mer tannin.