Alkoholhalt

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

Det finns ett antal olika formler för att räkna ut alkoholhalten i öl. Grundförutsättningen för dessa är att man mäter ölets densitet eller sockerinnehåll innan vörten börjar jäsa och när det slutat jäsa.

De enklaste mätningarna är den specifika densiteten som kan mätas med en så kallad hydrometer. Den specifika densiteten före jäsning (OG) kan relativt enkelt räknas om till det procentuella extraktinnehållet (OE) mätt i Platograder. För den specifika densiteten efter jäsning (FG) så krävs alkoholhalten för att räkna ut motsvarande extraktinnehåll (FE), så här är man hänvisad till direkta mätningar.

Alkoholhalten kan anges i volymprocent (ABV) eller viktprocent (ABW). Mellan dessa gäller sambandet ABV = FG / 0,7914 x ABW.

1. Ballings formel

Den äldsta formeln för att beräkna alkoholhalt härrör från 1800-talet och lyder

ABW = (OE-FE) / (2,00665 - 1,00665 x OE/100).

Notera att Balling's formel alltså kräver att vi känner extraktinnehållet efter jäsning. För kommersiella bryggerier med möjlighet att mäta FE är denna formel vida använd. För hemmabryggare behövs dock approximationer som endast utnyttjar OG & FG.

2. Approximationer

Den vanligaste formeln som används av hemmabryggare är på formen ABV = C x (OG - FG). Tyvärr finns det inget värde på konstanten C som ger bra resultat för alla alkoholstyrkor; ju starkare öl (högre OG) desto högre värde på C krävs. Ett typiskt värde är 1000 / 7,5 = 133,33.. (om man räknar i Öchslegrader får man stryka faktorn 1000, och C blir då alltså 1 / 7,5 = 0,133..), och denna variant fungerar bra för normalstarka öl, men underskattar alkoholhalten allt mer med stigande alkoholhalt. En fördel med denna variant är att den är lätt att komma ihåg då man med 75 % utjäsning "matchar" OG och ABV; OG 50 Ö ger ABV 5 %, 60 Ö ger ABV 6 % o.s.v.

En alternativ (men krångligare) formel som ger bättre resultat för starkare öl är

ABW = 76,08 x (OG - FG) / (1,775 - OG).