Utbyte

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

Utbyte, eng. efficiency, är den mängd, i procent, av det man vill utvinna, inom bryggning oftast maltsocker eller alfasyra, som utvunnits i förhållande till mängden utgångsmaterial (malt, humle).

Observera att det i fallet maltutbyte förekommer två varianter, dels utbyte relativt totala mängden malt, dels utbyte relativt en idealiserad standardmäskning (sk kongressmäsk). Den senare används när man vill separera ut utbytet i själva bryggprocessen från råvarorna.


Hur kan man räkna ut sitt utbyte?

Formel

(Beräkning med Öschle)

Utbyte,% = (Extraktmängd, °Öl) / (Teoretisk extraktmängd, °Öl)

Extraktmängd, °Öl = OG,°Ö ⋅ Volym,l

Teoretisk extraktmängd, °Öl = Σ (Maltvikt, kg ⋅ Teoretiskt Extraktbidrag, °Öl/kg)


Exempel

Receptet har 4.5kg Pale Ale Malt och 0.25kg Crystal malt. Vi har OG 50°Ö och volym 19l.


Extraktmängd = 50°Ö ⋅ 19l = 950°Öl

Teoretisk extraktmängd = (4.5kg ⋅ 300°Öl/kg) + (0.25kg ⋅ 270°Öl/kg) = 1350°Öl + 67,5°Öl = 1417,5°Öl

Utbyte = 950°Öl / 1417,5°Öl = 67%