Refraktometer

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök
Utrustning
Mäskkärl
Lakkärl
Kokkärl
Jäskärl
Kylare
Hävert
Hydrometer
Refraktometer
Termometer
Fat
Flaska
E-kolv
Leverantörer av utrustning

En refraktometer är ett optiskt instument med vilket man mäter brytningsindex hos vätskor. I en vätska som utöver vatten enbart innehåller sockerarter finns det ett direkt förhållande mellan brytningsindex och sockerhalten, och därmed densiteten. Man placerar en liten mängd (några droppar) på en liten glasskiva, sedan tittar man in i instrumentet och ser då en skala där en gräns kan avläsas som därmed ger mätvärdet.

Instrumentet är mycket smidigt att jobba med eftersom det behövs så liten mängd av provet man skall mäta, så det är enkelt att under hela bryggningen ha koll på sockerhalten i vörten man lakat ut eller kokar.

De flesta refraktometrar är graderade i enheten °Brix då de oftast används inom områden där Brix-skalan är den vanligaste. Instrument för ölbryggning kan också vara graderade i Öchsle. Även en refraktometer har en kalibreringstemperatur och den är omkring 20 grader Celsius. Moderna refraktometrar har automatisk temepraturkompensation, ATC, inom ett begränsat temperaurområde, oftast mellan 15-30 grader Celsius. Eftersom mätprovet är så litet så anpassas dess temperatur i princip omedelbart till refraktometerns temperatur.

Att använda instrumentet under och efter jäsningen är mer problematiskt, på grund av att vätskan nu inte bara innehåller socker, utan även alkohol. Det finns tabeller man kan använda för att även kunna kompensera för alkoholen, och på så vis räkna ut alkoholhalten i ett öl med hjälp av refraktometern. Om man anväder sig av en °Brix graderad refraktometer finns enkla kalkylatorer för att räkna ut OG och FG. Se denna länk: Brix-OG/FG-kalkylator. På sidan finns också formlerna för den som vill konstruera en egen kalkylator.

Om man mäter OG med refraktometer och FG med hydrometer så skall man se till att ha kalibrerat de två instrumenten med varandra.