Råg

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök
Sädesslag
Havre
Hirs
Korn
Majs
Mjölmålla (quinoa)
Ris
Råg
Sorghum (durra)
Vete

Råg (Secale cereale) är ett gräs som odlas och används både till livsmedel och djurfoder. Råg är medlem i samma grupp med gräs som utgör Triticeae, där korn och vete ingår. Råg används som ingrediens i rågbröd, rågöl, whiskey och vodka. Det mals till mjöl, eller förädlas till råggryn.


Historia[redigera]

Råg växer i vild form i centrala och östra Turkiet, samt i angränsande områden. Den odlade varianten av råg återfinns i små förekomster i arkeologiska utgrävningar av bosättnignar från stenåldern. Senare, under bronsåldern (1800-1500 f.Kr.), har man hittat fynd som tyder på odling av råg i västra Turkiet. Det är troligt att råg har blandats med vete och att de båda grödorna såtts tillsammans på åkrarna. Någon gång har man valt att sortera ut råg och börjat odla de två spannmålen åtskilt. I texter från Romarriket framgår att råg odlades kring Rhen, Donau och på de brittiska öarna. Råg förkastades dock av den Plinius den äldre, romersk författare och naturfilosof som bland annat skrev Naturalis Historia. Han skrev att råg "är en väldigt dålig föda och har som enda funktion att undvika svält". Sedan medeltiden har råg odlats i central- och östeuropa som en viktig gröda.


Nutid[redigera]

Idag odlas råg mest i östra, centrala och norra Europa. Rågbältet sträcker sig från Tyskland genom Polen, Ukraina, Vitryssland, Litauen, Lettland och norra Ryssland. Råg odlas även i Nordamerika och i Argentina, Turkiet, Kazakhstan och i norra Kina. Efterfrågan på råg har minskat de senaste 15 åren och världsproduktionen har avtagit. Det finns rågsorter som lämpar sig för såväl höst- som vårsådd.


Användning[redigera]

Råg odlas främst som brödsäd för framställning av rågbröd, rågflingor, rågkross och rågmjöl. I vissa fall besås åkrar i skogen med råg som viltfoder. Rågbröd är ett livsmedel som är mycket vanligt i norra och östra Europa. Rågmjöl används även i knäckebröd. Rågmjöl har lägre innehåll av gluten än vetemjöl och ger därför inte lika luftiga och lätta bröd som vetedegar gör. Rågwhiskey och rågöl är två andra exempel där råg ingår.