Natrium

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

Natrium är ett mjukt, metalliskt grundämne. Natrium tillhör gruppen alkalimetaller och är ganska vanligt i jordskorpan. Natriummetall är ytterst reaktivt, man träffar aldrig på rent natrium, istället finns det alltid i form av salter. Natriumjonen, Na+ är den vanligaste katjonen i havsvatten och har viktiga biologiska roller i allt liv.