Maltos

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök


Maltos är en disackarid (C12H22O11), även kallat maltsocker. Det är den lägsta sockerart som stärkelsen bryts ned till under försockringen.

Maltos består av två glukosmolekyler och är därmed en disackarid.


250px-Maltose.png