Lagstiftning

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

Lagstiftningen kring hembryggning regleras i alkohollagen. Det är helt lagligt att brygga sin egen öl. Lagtexten i alkohollagen (1994:1738 2 kap §2) lyder "Vin, starköl eller öl får inte tillverkas utan tillstånd om det inte gäller tillverkning i hemmet för eget behov."

Vad som är hemmet är en tolkningsfråga. Man är dock alltid fri att framställa vört var man vill. Juridiskt sett är tillverkningen bara tillfället då man jäser vörten till grönöl.

Man får bjuda på ölen, men inte sälja den. Man får bjuda vem man vill, åtminstone med förevändningen att man har behov av att göra det, för att få ett utlåtande om ölets kvaliteter.

SHBF har haft problem med den lagtolkningen som Statens Folkhälsoinstitut gjorde i samband med SM i Kalmar år 2006. SHBF har sedan dess bedrivit olika slags lobbyverksamhet för att få till stånd en lagändring.

Inför SM 2008 så publicerade SHBF en rapport från Docent Thomas Bull där han analyserar alkohollagen och FHIs promemoria. Denna publikation fastslår att SM följer alkohollagen. Denna rapport finns publicerad på SHBFs webbplats. Med stöd av den rapporten JO-anmälde SHBF Staten Folkhälsoinstitut 2008-04-23. Även denna anmälan finns publicerad på SHBFs webbplats.

SHBF har bidragit med information till den utredning om ny alkohollag som har gjorts 2007-2009 på uppdrag av regeringen. SHBF har varit remissinstans för utredningen, och avgivit remissvar.


Externa länkar[redigera]