Kylning

Från BryggarWiki
(Omdirigerad från Kylare)
Hoppa till: navigering, sök
Utrustning
Mäskkärl
Lakkärl
Kokkärl
Jäskärl
Kylare
Hävert
Hydrometer
Refraktometer
Termometer
Fat
Flaska
E-kolv
Leverantörer av utrustning
Kylning
Översikt om kylning
Doppkylare
Motströmskylare
No Chill
Plattvärmeväxlare

kokningen av vörten är avklarad är risken för infektion som störst. Därför gäller det att iakta största möjliga renlighet. Allt som kommer i kontakt med vörten ska vara desinficerat.

Eftersom infektionsrisken är såpass stor gäller det att så snabbt som möjligt få ner temperaturen till en lagom nivå för den jäst som skall tillsättas.
Gäller det en lagerjäst skall temperaturen ner i intervallet 9-14°C och är det en alejäst är intervallet 13-24°C. Vilken temperatur som är lämplig när man tillsätter jästen, bestäms av vilken jästsort man använder. Snabb kylning är också viktigt för att reducera mängden DMS i ölen.

Det finns många olika sätt att kyla vörten på.

  • Det enklaste men möjligen minst effektiva är badkarskylning, man ställer sitt kärl i badkaret och fyller det med kallt vatten. Detta är dock långsamt.
  • No chill är en metod där man låter vörten svalna helt av sig självt i en sluten behållare, för att spara vatten eller tid på sin bryggdag.
  • Effektivare är att bygga en doppkylare av kopparrör. Denna sänkes ned i vörten och kallt vatten spolas inuti doppkylaren.
  • För en motströmskylare så har man två rör - ett inre genom vilket vörten rinner ur kärlet ner i jäskärlet och en yttre genom vilken man leder kylvattnet.
  • Ett annat alternativ som är lämpligt vid lite större volymer är plattvärmeväxlare. Genom att vört och kylvatten hålls separata genom olika metallplattor kyls vörten. Pump är inget måste om man kan ha självfall men en pump gör det hela lite enklare.