Korn

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök
Sädesslag
Havre
Hirs
Korn
Majs
Mjölmålla (quinoa)
Ris
Råg
Sorghum (durra)
Vete

Korn är det sädesslag som oftast används inom ölbryggning/hembryggning. För det mesta används tvåradigt korn men det finns även sexradigt korn som ger en tung kropp i ölet. Korn används oftast i mältad form som olika typer av kornmalt men även omältat korn används i mindre mängder ibland.

Korn (Hordeum vulgare, fornsvenska: bjugg) är ett till familjen gräs hörande släkte, varav en art, Hordeum sativum, hör till världens äldsta kulturväxter och kan odlas från de kallaste trakter, där inget annat sädesslag når mognad, till subtropiska och tropiska länder. I skandinaviska norden, där det förr var den huvudsakliga brödsäden, har det till stor del undanträngts av andra sädesslag, och odlas där numera huvudsakligen till djurfoder och för maltberedning. I Sverige odlas kornet nästan endast som vårsäd, i Skåne något och i sydligare länder rätt allmänt även som höstsäd.

Korn har ax bestående av 1-blommiga småax sittande i 6 rader. Dess många former har antingen 4 av småaxraderna sterila och blott 2 fertila (underart tvåradigt korn, Hordeum distichum) eller alla småax fertila och i sådant fall antingen alla 6 radernas småax likformigt utstående (underart stjärnkorn, Hordeum hexastichum) eller 4 småaxrader utstående och 2 tilltryckta, varigenom axen får en fyrkantig genomskärning (underart vanligt sexradigt eller fyrradigt korn, Hordeum vulgare genuinum eller Hordeum tetrastichum).

Inom var och en av dessa underarter skiljer man sedan på en mängd olika botaniska former på grund av olikhet i axform, borstens längd och riktning, skalens (blomfjällens) vidhäftning, färg och nervighet med flera karaktärer. Således betecknas som skalkorn former med blomfjället fast omgivande kärnan (frukten), till skillnad från sällan odlat naket korn eller himmelskorn (himalayakorn, kaffekorn). Gaffelkorn kallas i Sverige icke odlade former med kort gaffelgrenad borst. Färgen är vanligen halmgul, men även blåvioletta och svartblå former finns. Av tvåradigt korn skiljs mellan former med glesare, bågböjda, redan före mognaden lutande ax (forma nutans) och de, som har tätare, bredare, före axmognaden upprätta ax (forma erecta), bland vilka de kortaste och bredaste med solfjäderlikt utbredda borst brukar särskiljas som påfågelskorn (forma zeocritum). Till maltberedning lämpliga sorter, så kallade maltkorn, finns egentligen bara bland tvåradiga former och utmärks av tunt, finrynkigt skal med föga märkbara nerver samt tjock, kubbig kornform, varmed följer hög stärkelsehalt.

Korn fordrar gynnsam jord för att lämna stor skörd, i avseende såväl på dess mekaniska beskaffenhet som på rik tillgång på lätt tillgänglig näring, och går bäst till på något lättare, kalkrik jord i god växtkraft.