Infusionsmäskning

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök
Mäskning
Infusionsmäskning
Dekoktionsmäskning
RIMS
Stegmäskning
Kallmäskning
Rast - mäskning
Syrarast
Proteinrast
Försockringsrast
Utmäskning
Lakning
Allmänt - lakning
Metoder - lakning
Problem - lakning

Infusionsmäskning är så som ordet antyder att tillsätta varmt vatten till malten. Ofta avser man dessutom att man bara mäskar vid en temperatur. Så egentligen kan man kalla det för enstegsmäskning eller enkelinfusion.

Vid infusionsmäskning så gör man bara en rast vid försockringstemperatur, eftersom det viktigaste är att få ut socker från malten.

Traditionellt så har infusion eller enstegsmäskning gjorts av brittiska bryggare. Idag är blir det allt vanligare att bryggerierna tillämpar enstegsmäskning. Det beror oftast på kommersiella aspekter. Det tar längre tid att stegmäska respektive dekoktionsmäska, då det behövs dyrare utrustning och mer resurser går åt. Dessutom så är malt av idag så högt modifierad att proteinrast inte är nödvändig, samt att man behandlar vattnet med kalcium i de fall de behövs så att syrarasten kan utelämnas.

Om man bara håller en temperatur, så blir det desto viktigare med en god temperaturkontroll. Man vill till exempel undvika att inmäskningen sker vid så hög temperatur att betaamylaset denatureras, och man vill inte få för lågt utbyte eftersom det innebär en dyrare produkt.

Som hembryggare så kan det vara svårt att hålla en exakt temperatur över en längre tid. Här gäller det att se till att isolera mäskkärlet så pass bra att temperaturen inte sjunker alltför lågt under den tid som mäskningen sker, mellan 60-90 minuter brukar man ange som riktmärke för en enstegsinfusionsmäskning. Öltypen du brygger avgör också vid vilken temperatur som försockringsrasten ska ligga på. För att få ett öl som jäser ut mycket så ska du ligga på en temperatur på mellan 62-65 ºC. Vill du ha ett öl med medelstor kropp så ska du ha en temperatur på c:a 67-70 ºC, och ett öl med eller stor kropp och mycket restsötma så lägger du temperaturen på över 70 ºC upptill 72 ºC.

Använd väl modifierad malt som har ett lågt proteininnehåll, eftersom man inte gör en proteinrast.