Glukos

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök


Glukos (druvsocker, dextros) är en enkel sockerart (monosackarid) med formeln C6H12O6. Glukos är en av de viktigaste kolhydraterna och används som energikälla av djur och växter. Glukos är också en byggsten i polysackariderna stärkelse, cellulosa och glykogen. Beteckningen druvsocker kommer av att den förekommer i vindruvor, där den dock inte är den enda sockerarten. Druvsocker skapas genom fotosyntes.

Glukos förekommer i flera isomera former. Den naturligt förekommande kallas D-glukos och dess spegelbildsvariant L-glukos. D-glukos kallas också med ett äldre namn dextros. Själva ringstrukturen kan också ha två former, α-glukos och β-glukos, där den första hydroxyl-gruppen är orienterad åt olika håll jämfört med resten av ringen. α-glukos ingår i stärkelse (amylos och amylopektin); β-glukos ingår i cellulosa.

Glukos är den i särklass vanligaste monosackariden i allt liv. Ett skäl för detta kan vara att beta-pyrinoskonformationen av glukos bildar en struktur som ser ut som en diskus, med hydroxylgrupper ut åt sidorna och en relativt hydrofob över- och undersida. Denna struktur gör att andra molekyler lätt kan reagera med hydroxyolerna i glukos, och att glukosmolekyler lätt kan staplas ovanpå varandra. Andra vanliga monosackarider som galaktos, mannos och xylos är strukturellt ganska lika glukos, vilket stöder tanken att glukos konformation är gynnsam.

Bryggsocker är ett annat namn på glukos. Det förekommer oftast som produktnamn i hembryggarbutiker och liknande.

Glukos används inte vid bryggning av alkohol.