Bjuda

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

Regelerna för att bjuda på alkohol beskrivs i alkohollagen i kapitel 3, §9.

Den paragrafen har att göra med att det är förbjudet att hjälpa den som inte har rätt till alkohol att komma över detta, så kallad langning. Där klargörs bland annat att man inte får ge alkohol som gåva eller lån till den som inte fyllt 20 år.

Texten om att bjuda lyder sedan "[Detta] gäller inte när någon bjuder på en alkoholdryck för förtäring på stället. Spritdrycker, vin eller starköl får dock inte bjudas den som inte fyllt 20 år, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt."

Hur denna lagtext ska tolkas är inte så självklart. Vad som för en person är "Uppenbart oförsvarligt" kan för en annan person vara "försvarligt". Det är dock klart att skrivningen "uppenbart oförsvarlig" är stark. Man kan jämföra tre av de graderingar av våld som förekommer i brottsbalken. Dessa är "försvarligt", "oförsvarligt" och "uppenbart oförsvarligt". Att lagstiftaren i fallet bjuda har använt "uppenbart oförsvarligt" tyder på att man har för avsikt att ge stor frihet i rätten att bjuda. Tolkningsrätten har i regel domstolarna och för alkoholfrågor även i viss mån Folkhälsoinstitutet.